RAVINTOSUUNTA

-Sinulle uusi ravintosuunta-


ylakuva

ETUSIVU    ESITTELY
    RAVINTOTERAPIA    HINNASTO    YHTEYSTIEDOT    AJANKOHTAISTA


Ravintosuunta Sinulle?

Ravintosuunta on yksilölliseen ravintovalmennukseen ja terveyden tukemiseen erikoistunut yritys. Toiminnassani ravintoterapeuttina sitoudun vastuullisesti hoitamaan asiakkaita ravinnon ja ruokavalion avulla. Hoidossa tukeudun uusimpaan tietoon ruuasta sairauksien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. Lääketieteellinen tutkimus ja hoito ovat lääkärin toimialaa. Ravintoterapeuttina autan ja ohjaan sinua tarvittavien ravitsemus- ja elämäntapamuutosten tekemisessä. Työssäni toimin yhteistyössä lääkärien ja muiden terveydenhoitoalan asiantuntijoiden kanssa.
 Toimintaani kuuluvat myös erilaiset ravitsemukseen liittyvät luennot, painonhallinnan ryhmäohjaukset ja kurssit.
 
Terveys ei ole vain tila ilman sairautta tai diagnoosia, vaan parasta mahdollista elinvoimaa ja energiaa.  Elimistön tasapainotilan löytäminen on Ravintosuunnan avainasia. Oireileva tai jo sairastunut ihminen ei ole tasapainossa.
 
Ravintoterapialla pyritään palauttamaan tasapainotila huomioimalla yksilö kokonaisuutena, lähtökohtana ravitsemustilan ja suoliston kunnon selvittäminen.
 
Ihmiset ovat yksilöitä. Vaikka tietyt perusmekanismit meitä hallitsevatkin, kaikki ovat erilaisia ja tämä on otettava huomioon myös rakennettaessa ruokavaliota juuri sinulle. Pysyvämpiin tuloksiin päästään pureutumalla ongelman alkulähteille, yksilön terveys- ja ravintotaustaan (kts. tarkemmin ravintoterapia). Samoin vitamiinien ja muiden ravinteiden tarve on yksilöllistä esim. laihduttajat, urheilijat, odottavat äidit, vanhukset  tai kroonistuneiden kiputilojen kanssa kamppailevat ihmiset.

Ravintosuunnan tavoitteena on tukea terveyttäsi, yksilöllisesti.


Heini Tulonen
Ravintoterapeutti, Diplomiravintoneuvoja


htEnnen ravintoterapeutin työtäni olen toiminut asiakaspalvelutyössä informaatikkona. Aikaisemmalta koulutukseltani olen filosofian maisteri, josta merkityksellisemmäksi nykyisessä työssäni ovat nousseet psykologian opinnot. Ravitsemukseen kiinnostukseni heräsi jo kouluaikoina.  Innokkaan urheilu ja liikunta harrastukseni sekä  sivutoimisen ryhmäliikunnan ohjaajan työni kautta olen törmännyt ruoka ja ravitsemus kysymyksiin jo näinä aikoina. Viimeisen sykäyksen aiheeseen sain omien terveysongelmieni myötä jotka opettivat katsomaan ruokaa  –elämän lähdettä, aivan uusin silmin. Samalla heräsi halu löytää myös muille näitä konkreettisia ja toimivia apuvälineitä ennaltaehkäisemään sairauksia tai vain palauttamaan elämään tasa-paino. Onhan kyse arkipäivästä, johon aina oleellisena osana kuuluu ruoka: ”on syötävä, jotta jaksaa” tai paremminkin
”miksi en söisi niin, että juuri minä jaksan ja voin hyvin!”


Opinnot
Suomen Terveysopisto Salus
Diplomiravintoneuvoja opinnot
Ravintoterapeutti opinnot

Laajat ravintoterapian opinnot sisältävät mm.
•funktionaalisen lääketieteen opintoja
•peruslääketieteen opinnot: anatomia ja fysiologia, tautioppi, neurologia, psykologia ja psykiatria
 
Erikoistumisopintoina
•    paasto ja puhdistusterapiat
•    luontaistuotteet terapiatyössä
•    liikunta- ja urheiluravitsemus
•    erityisryhmien ravitsemus esim. odottavat äidit, lapsettomuus
•    lapset ja nuoret
•    ikääntyvät

 
Syventävinä ravintoterapian erikoisopintoina mm.
•    maha-suolikanavan häiriöiden hoito
•    hormonitasapaino, hormonaaliset sairaudet, oireet ja niiden hoito
•    stressi ja väsymysoireryhmät
•    rappeutumissairaudet, tulehdussairaudet